Όροι Χρήσης Digital X

Καλώς ήρθατε στην DigitalXTM!!

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις, περιγράφουν τους κανόνες και τους κανονισμούς για τη χρήση του
ιστότοπου της DigitalXTM, που βρίσκεται στη διεύθυνση, https://digitalx.gr .

Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, υποθέτουμε ότι αποδέχεστε αυτούς τους όρους και τις
προϋποθέσεις. Μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την DigitalXTM εάν δεν συμφωνείτε να τηρείτε
όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις, που αναφέρονται σε αυτήν τη σελίδα. Οι Όροι και οι
Προϋποθέσεις μας, δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια της Γεννήτριας Όρων και Προϋποθέσεων.

Η ακόλουθη ορολογία, ισχύει για αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, τη Δήλωση Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων και τη Δήλωση Αποποίησης Ευθυνών και όλες τις Συμφωνίες: “Πελάτης”,
“Εσείς” και “Σας” αναφέρονται σε εσάς, το άτομο που συνδέεται σε αυτόν τον ιστότοπο και
συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Εταιρείας.

Οι λέξεις, «Η Εταιρεία», «Οι Εαυτός μας», «Εμείς», «Δικοί μας» και «Εμείς», αναφέρονται στην Εταιρεία
μας. Οι λέξεις, “Party”, “Parties” ή “Us”, αναφέρονται τόσο στον Πελάτη όσο και σε εμάς. Όλοι οι όροι,
αναφέρονται στην προσφορά, την αποδοχή και την εξέταση της πληρωμής που είναι απαραίτητη για την
ανάληψη της διαδικασίας της βοήθειάς μας προς τον Πελάτη με τον καταλληλότερο τρόπο, για ρητό
σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών του Πελάτη σε σχέση με την παροχή των δηλωμένων υπηρεσιών
της Εταιρείας και υπόκειται στην ισχύουσα νομοθεσία της Eλλάδας. Οποιαδήποτε χρήση της παραπάνω
ορολογίας ή άλλων λέξεων στον ενικό, πληθυντικό, κεφαλαία ή και αυτός/αυτή, λαμβάνεται ως
εναλλάξιμη και ως εκ τούτου ως αναφορά στον ίδιο.

Cookies
Χρησιμοποιούμε cookies. Με την πρόσβαση στην DigitalXTM, συμφωνήσατε να χρησιμοποιείτε
cookies σε συμφωνία με την Πολιτική Απορρήτου της DigitalXTM.

Οι περισσότεροι διαδραστικοί ιστότοποι χρησιμοποιούν cookies, για να μας επιτρέπουν να ανακτούμε τα
στοιχεία του χρήστη για κάθε επίσκεψη. Τα cookies χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπό μας, για να
ενεργοποιήσουν τη λειτουργικότητα ορισμένων περιοχών, για να διευκολύνουν τα άτομα που
επισκέπτονται τον ιστότοπό μας. Ορισμένοι από τους συνεργάτες/διαφημιστικούς μας συνεργάτες
ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούν cookies.

Άδεια Χρήσης Υλικού Ιστοσελίδας.
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, η DigitalXTM και/ή οι δικαιοπάροχοι της, κατέχουν τα δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας για όλο το υλικό στην DigitalXTM. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά, από την AffiliateWorldTM για
δική σας προσωπική χρήση και υπόκεινται σε περιορισμούς που ορίζονται στους παρόντες όρους και
προϋποθέσεις.

Δεν πρέπει να όπως και
– Αναδημοσιέυετε υλικό, από την DigitalXTM
– Η πώληση, ενοικίαση ή υπο-άδεια χρήσης υλικού από την DigitalXTM
– Αναπαράγετε ή να αντιγράφετε υλικό από την DigitalXTM
– Αναδιανομή περιεχομένου από την DigitalXTM

Η παρούσα Συμφωνία θα αρχίσει την ημερομηνία της παρούσας.
Μέρη αυτού του ιστότοπου, προσφέρουν την ευκαιρία στους χρήστες, να δημοσιεύουν και να
ανταλλάσσουν απόψεις και πληροφορίες σε ορισμένες περιοχές του ιστότοπου.  Η DigitalXTM δεν
φιλτράρει, επεξεργάζεται, δημοσιεύει ή ελέγχει σχόλια, πριν από την παρουσία τους στον ιστότοπο. Τα
σχόλια δεν αντικατοπτρίζουν τις απόψεις και τις απόψεις της DigitalXTM, των συνεργατών και των
θυγατρικών συνεργατών της.

Τα σχόλια αντικατοπτρίζουν τις απόψεις και τις κριτικές του ατόμου που δημοσιεύει τις απόψεις και τις
κριτικές του. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η DigitalXTM δεν φέρει

ευθύνη για τα σχόλια ή για οποιαδήποτε ευθύνη, ζημία ή έξοδα που προκλήθηκαν ή και που υπέστησαν
ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε χρήσης ή και δημοσίευσης και εμφάνισης των σχολίων στο αυτόν τον
ιστότοπο.

Η DigitalXTM διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί όλα τα σχόλια και να αφαιρεί τυχόν σχόλια
που μπορεί να θεωρηθούν ακατάλληλα, προσβλητικά ή προκαλούν παραβίαση αυτών των Όρων και
Προϋποθέσεων.

Εγγυάστε και δηλώνετε ότι:
– Έχετε το δικαίωμα να δημοσιεύετε σχόλια στον ιστότοπό μας και να έχετε όλες τις απαραίτητες άδειες
και συναινέσεις για να το κάνετε.

– Τα σχόλια δεν παραβιάζουν κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων χωρίς
περιορισμό, πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή εμπορικά σήματα οποιουδήποτε τρίτου.

– Τα σχόλια δεν περιέχουν κανένα δυσφημιστικό, συκοφαντικό, προσβλητικό, άσεμνο ή άλλο παράνομο
υλικό που αποτελεί παραβίαση της ιδιωτικής ζωής.

– Τα σχόλια δεν θα χρησιμοποιηθούν για την προσέλκυση,προώθηση επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων,παρουσίαση εμπορικών δραστηριοτήτων ή παράνομων δραστηριοτήτων.

– Με το παρόν χορηγείτε στην DigitalXTM μια μη αποκλειστική άδεια χρήσης, αναπαραγωγής,
επεξεργασίας και εξουσιοδότησης σε άλλους, να χρησιμοποιούν, να αναπαράγουν και να επεξεργάζονται
οποιοδήποτε από τα σχόλιά σας σε οποιαδήποτε μορφή, μορφή ή μέσο.

Υπερσύνδεση με το περιεχόμενό μας.(Hyperlinks)

Οι ακόλουθοι οργανισμοί, ενδέχεται να συνδεθούν με τον ιστότοπό μας, χωρίς προηγούμενη γραπτή
έγκριση:
– Κυβερνητικές υπηρεσίες.
– Μηχανές αναζήτησης.
– Ειδησεογραφικοί οργανισμοί.

Οι διανομείς ηλεκτρονικών καταλόγων, μπορούν να συνδεθούν με τον ιστότοπό μας, με τον ίδιο τρόπο
που υπερσυνδέονται με τους ιστότοπους άλλων εισηγμένων επιχειρήσεων.

Διαπιστευμένες επιχειρήσεις σε όλο το σύστημα, εκτός από την προσέλκυση μη κερδοσκοπικών
οργανισμών, φιλανθρωπικών εμπορικών κέντρων και φιλανθρωπικών ομάδων συγκέντρωσης
κεφαλαίων, που ενδέχεται να μην υπερσυνδέονται με τον ιστότοπό μας. Αυτοί οι οργανισμοί ενδέχεται να
συνδεθούν με την αρχική μας σελίδα, με δημοσιεύσεις ή άλλες πληροφορίες ιστοτόπου, εφόσον ο
σύνδεσμος: (α) δεν είναι σε καμία περίπτωση παραπλανητικός (β) δεν συνεπάγεται ψευδώς χορηγία,
έγκριση ή έγκριση του συνδεόμενου μέρους και των προϊόντων ή και των υπηρεσιών του· και (γ)
εντάσσεται στο πλαίσιο του ιστότοπου του συνδεδεμένου μέρους.

Ενδέχεται να εξετάσουμε και να εγκρίνουμε άλλα αιτήματα σύνδεσης από τους ακόλουθους
τύπους οργανισμών:

– κοινώς γνωστές πηγές πληροφοριών για τους καταναλωτές ή και τις επιχειρήσεις·
– ιστότοποι κοινότητας dot.com.
– ενώσεις ή άλλες ομάδες που εκπροσωπούν φιλανθρωπικά ιδρύματα·
– διανομείς ηλεκτρονικών καταλόγων·
– πύλες διαδικτύου
– λογιστικά, νομικά και συμβουλευτικά γραφεία
– εκπαιδευτικά ιδρύματα και εμπορικοί σύλλογοι.

Θα εγκρίνουμε αιτήματα σύνδεσης από αυτούς τους οργανισμούς εάν αποφασίσουμε ότι: (α) ο
σύνδεσμος δεν θα μας έκανε να φαινόμαστε δυσμενείς για τον εαυτό μας ή για τις διαπιστευμένες
επιχειρήσεις μας. (β) ο οργανισμός δεν έχει κανένα αρνητικό αρχείο μαζί μας. (γ) το όφελος για εμάς από
την ορατότητα της υπερ-σύνδεσης αντισταθμίζει την απουσία της AffiliateWorldTM. και (δ) ο σύνδεσμος
βρίσκεται στο πλαίσιο γενικών πληροφοριών πόρων.

Αυτοί οι οργανισμοί ενδέχεται να συνδέονται με την αρχική μας σελίδα, εφόσον ο σύνδεσμος: (α) δεν
είναι σε καμία περίπτωση παραπλανητικός. (β) δεν συνεπάγεται ψευδώς χορηγία, έγκριση ή έγκριση του
συνδεδεμένου μέρους και των προϊόντων ή των υπηρεσιών του· και (γ) εντάσσεται στο πλαίσιο του
ιστότοπου του συνδεδεμένου μέρους.

Εάν είστε ένας από τους οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 2 παραπάνω και ενδιαφέρεστε
να συνδεθείτε με τον ιστότοπό μας, πρέπει να μας ενημερώσετε, στέλνοντας ένα e-mail στην
DigitalXTM. Συμπεριλάβετε το όνομά σας, το όνομα του οργανισμού σας, στοιχεία επικοινωνίας
καθώς και τη διεύθυνση URL του ιστότοπού σας, μια λίστα με τυχόν διευθύνσεις URL από τις οποίες
σκοπεύετε να συνδέσετε τον ιστότοπό μας και μια λίστα με τις διευθύνσεις URL στον ιστότοπό μας στις
οποίες θα θέλατε να συνδεθείτε. Περιμένετε 2-3 εβδομάδες για απάντηση.

Οι εγκεκριμένοι οργανισμοί μπορούν να υπερσυνδέσουν τον ιστότοπό μας ως εξής:
– Με χρήση της εταιρικής μας επωνυμίας.
– Με τη χρήση του ενιαίου εντοπιστή πόρων που συνδέεται.
– Η χρήση οποιασδήποτε άλλης περιγραφής του ιστοτόπου μας, είναι συνδεδεμένη με την οποία έχει
νόημα εντός του πλαισίου και της μορφής περιεχομένου στον ιστότοπο του συνδεδεμένου μέρους.
– Δεν θα επιτρέπεται η χρήση του λογότυπου της AffiliateWorldTM ή άλλων γραφικών, ώστε να υπάρξει
σύνδεση, χωρίς την άδεια χρήσης του εμπορικού σήματος.
– iFrames

Χωρίς προηγούμενη έγκριση και γραπτή άδεια, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε πλαίσια γύρω
από τις Ιστοσελίδες μας, που αλλοιώνουν με οποιονδήποτε τρόπο την οπτική παρουσίαση ή την
εμφάνιση της Ιστοσελίδας μας.

Ευθύνη περιεχομένου.
Δεν φέρουμε ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο εμφανίζεται στον ιστότοπό σας. Συμφωνείτε να μας
προστατεύσετε και να μας υπερασπιστείτε έναντι όλων των αξιώσεων που εμφανίζονται στον ιστότοπό
σας. Κανένας σύνδεσμος δεν πρέπει να εμφανίζεται σε οποιονδήποτε ιστότοπο που μπορεί να
ερμηνευθεί ως συκοφαντικός, άσεμνος ,εγκληματικός ή που παραβιάζει, υποστηρίζει την παραβίαση ή
άλλη παραβίαση οποιονδήποτε δικαιωμάτων τρίτων.

Το απόρρητό σας – Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.

Επιφύλαξη Δικαιωμάτων.
Διατηρούμε το δικαίωμα, να ζητήσουμε να αφαιρέσετε όλους τους συνδέσμους ή οποιονδήποτε
συγκεκριμένο σύνδεσμο προς τον ιστότοπό μας. Εγκρίνετε την άμεση κατάργηση όλων των συνδέσμων
προς τον ιστότοπό μας κατόπιν αιτήματος. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τους
όρους,τις προϋποθέσεις και την πολιτική σύνδεσης ανά πάσα στιγμή. Με τη συνεχή σύνδεση με τον
ιστότοπό μας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε και να ακολουθείτε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις
σύνδεσης.

Αφαίρεση συνδέσμων από την ιστοσελίδα μας.
Εάν βρείτε οποιονδήποτε σύνδεσμο στον ιστότοπό μας, που είναι προσβλητικός για οποιονδήποτε λόγο,
είστε ελεύθεροι να επικοινωνήσετε και να μας ενημερώσετε ανά πάσα στιγμή. Θα εξετάσουμε αιτήματα
για την κατάργηση συνδέσμων, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε ή να απαντήσουμε
απευθείας σε εσάς.

Δεν διασφαλίζουμε ότι οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι σωστές, δεν εγγυόμαστε την
πληρότητα ή την ακρίβειά τους, ούτε υποσχόμαστε να διασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπος παραμένει
διαθέσιμος ή ότι το υλικό στον ιστότοπο διατηρείται ενημερωμένο.

Αποποίηση ευθυνών.
Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, αποκλείουμε όλες τις δηλώσεις, τις
εγγυήσεις και τους όρους που σχετίζονται με τον ιστότοπό μας και τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Τίποτα
σε αυτήν την αποποίηση ευθύνης δεν θα:
– περιορίσει ή αποκλείσει την ευθύνη μας ή τη δική σας , για θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό.
– περιορίσει ή αποκλείσει την ευθύνη μας ή τη δική σας, για απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση.
– περιορίσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις μας ή τις υποχρεώσεις σας με οποιονδήποτε τρόπο που
δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
– εξαιρείστε απο οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις μας ή τις υποχρεώσεις σας που ενδέχεται να μην
εξαιρεθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις ευθύνης που ορίζονται στην παρούσα ενότητα και αλλού, στην
παρούσα δήλωση αποποίησης ευθύνης: (α) υπόκεινται στην προηγούμενη παράγραφο. και (β) διέπουν
όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την αποποίηση ευθύνης, συμπεριλαμβανομένων των
ευθυνών που προκύπτουν από σύμβαση, σε αδικοπραξία και για παράβαση του εκ του νόμου
υποχρέωσης.

Εφόσον ο ιστότοπος και οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες του ιστότοπου παρέχονται δωρεάν, δεν θα
φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία οποιασδήποτε φύσης.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ AFFILIATE ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ.

Εάν είστε συνεργάτης για οποιοδήποτε από τα προϊόντα μας, διαβάστε προσεκτικά την παρακάτω
πολιτική.